Tomasz Maj

Usługi BHP - Szkolenia BHP

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • dla osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla pracodawców,
 • szkolenia okresowe przez internet (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

Usługi BHP

 • dla szkół,
 • dla urzędów,
 • dla firm.

 

Obowiązki pracodawców w zakresie szkoleń bhp

 • Obowiązek szkolenia pracowników w zakresie  bhp nakłada na pracodawców Art.237 Kodeksu Pracy.
 • Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy pracownicy odbywają szkolenie przed dopuszczeniem do pracy oraz szkolenia okresowe.
 • Szkolenia przeprowadzane są w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
 • Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.

 

Szkolenia wstępne

 • pracownicy nowo zatrudnieni (przed dopuszczeniem do pracy)
 • studenci  odbywający praktykę

 

Pierwsze szkolenia okresowe

pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców (6 miesięcy od objęcia stanowiska)

pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników (12 miesięcy od podjęcia pracy)

 

Szkolenia okresowe

 • osoby pracujące na stanowiskach robotniczych (raz na 3 lata, a w przypadku wykonywania pracy   szczególnie niebezpiecznej raz w roku)
 • pracownicy administracyjno-biurowi (raz na 6 lat)
 • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (raz na 5 lat)

 

Copyright © 2012 Tomasz Maj. All Rights Reserved.