Tomasz Maj

Usługi BHP - Szkolenia BHP

Szkolenia bhp

  Wstępne

 • dla nowo zatrudnionych pracowników
 • dla osób po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku kierowniczym

  Okresowe

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych(pracownik gospodarczy, woźny konserwator, woźne oddziałowe)
 • dla dyrektorów
 • dla nauczycieli
 • dla pielęgniarek
 • dla lekarzy
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

 

Usługi bhp

 • ewidencja odzieży roboczej
 • regulaminy odzieży roboczej
 • harmonogramy szkoleń bhp i badań lekarskich
 • instrukcje bhp
 • dokumentacja powypadkowa
 • oceny ryzyka zawodowego
 • realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Copyright © 2012 Tomasz Maj. All Rights Reserved.