Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kurs pedagogiczny, Wrocław

Studia magisterskie na Wydziale Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski